Sociaal Fonds

Een individuele student kan een beroep doen op het Sociaal Fonds van SSF volgens de voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 3 van de Uitvoeringsregeling.
Een dergelijke aanvraag kan uitsluitend in overleg/samenspraak met de betreffende decaan worden gedaan.