Bestedingscommissie

De bestedingscommissie bestaat uit studenten en docenten van de verschillende opleidingen binnen NHTV.  De voorzitter van de bestedingscommissie is een student, zo mogelijk elk jaar van een andere opleiding. Secretariële ondersteuning wordt verzorgd door een medewerk(st)er van het secretariaat AvT. De bestedingscommissie adviseert het bestuur over de te nemen besluiten. Deze commissie buigt zich dus over de aanvragen en adviseert het bestuur over het toe te kennen bedrag.