Aanvraagprocedure

Volg onderstaande stappen om een aanvraag in te dienen:

  1. Houd rekening met de deadline voor het indienen van een aanvraag.
  2. Zorg ervoor dat je aanvraag voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in het uitvoeringsreglement van SSF.
  3. Een aanvraag dient te worden onderbouwd met een begroting, welke is opgemaakt in het SSF format. Het begrotingsformat kun je hier downloaden.
  4. Vul via onderstaande button het aanvraagformulier volledig in, inclusief de motivatie waarom een beroep wordt gedaan op Stichting Steunfonds en voeg de begroting toe.
  5. Je wordt verwacht je aanvraag toe te komen lichten in de eerstvolgende bestedingscommissie vergadering.
  6.  In de bestuursvergadering wordt een beslissing genomen over je aanvraag. Je wordt hierover per e-mail geïnformeerd. (zie ook toekenningsregels in het uitvoeringsreglement)

aanvraag-button