foto-studenten-groen

Stichting Steunfonds van NHTV heeft tot doel studentenactiviteiten te ondersteunen die niet door school bekostigd kunnen of hoeven worden. Uitgangspunt is daarbij dat het niet-onderwijsgebonden activiteiten betreft die voor een groot aantal studenten openstaan (NHTV-breed). De laatste jaren zijn door SSF onder andere activiteiten van studentenverenigingen maar ook evenementen van groepen studenten en de producties van het NHTV Theater ondersteund. Ook heeft SSF investeringen gedaan in zaken als de banken op het plein (Hopmansstraat).

De investeringen die SSF doet zijn mogelijk door de vrijwillige bijdrage die jaarlijks aan studenten wordt gevraagd bij (her)inschrijving.